VI UTFÖR RÖRMÄRKNING ENLIGT SS 741:2017 MED GHS/CLP

RÖRMÄRKNING

Vi utför alltid rörmärkning i enlighet med GHS/CLP som är EU:s förordning gällande klassificering, märkning och emballering av kemiska substanser och blandningar. Självklart förhåller vi oss även till SS 741:2017 som är den rådande svenska standardförordningen.
Vi tar alltid med oss vår transferskrivare, vilket gör att vi är flexibla och kan printa specifika etiketter utefter de behov som uppstår i stunden. På så vis kan våra kunder få tillgång till rörmärkning med specifika rörnummet etc. så länge vi är på plats.

Inom rörmärkning kan vi erbjuda leverans av färdiga skyltar och etiketter helt färdiga för montering, eller en helhetslösning där vi står för både material och montering. Allt utifrån kundens specifika behov.

Vi erbjuder en fullständig kontroll av ritningar och processcheman för att identifiera eventuella ritningsfel eller andra nödvändiga modifikationer. Tack vare vår långa erfarenhet av processindustri med GMP- och EX-klassade zoner kan man alltid känna sig trygg.

CISTERNMÄRKNING

Inom cisternmärkning kan vi erbjuda framtagning och montering av skyltar med faropiktogram helt utefter den specifika anläggningens behov.

VENTILMÄRKNING

Vi levererar och monterar ventilmärkning såsom ventilbrickor helt utefter den specifika anläggningens behov. Vi har egen produktion av ventilbrickor vilket medför långtgående flexibilitet och korta leveranstider.

FÖRBUDS- OCH INFORMATIONSSKYLTAR

Vi erbjuder förutom ett stort urval av förproducerade förbuds- och informationsskyltar även specialanpassade skyltar. Vi bistår med hjälp under hela processen – från design till montering.

EFTERLYSANDE SKYLTAR

Vi tillhandahåller och lagerhåller ett omfattande sortiment av skyltar och efterlysande skyltar. Om skyltar som inte lagerhålls efterfrågas går det alltid att lösa via våra goda distributionsled.

Vi erbjuder även märkning av brunnslock.

skyltar märkning tjänster

HAR DU ETT UPPDRAG TILL OSS?

Tveka inte att kontakta oss med en offertförfrågan. Inget jobb är för stort eller för litet. Hos Karlskoga Rörmärkning AB är alla kunder lika viktiga – stora som små. Klicka på knappen till höger så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.