VI UTFÖR RÖRMÄRKNING ENLIGT SS 741:2017 MED GHS/CLP

Läckagesökning

Spara pengar och miljön genom att göra en läckagesökning

Läckande tryckluft – en stor kostnadspost

Tryckluftsläckage är ett vanligt problem som kan leda till stora ekonomiska och miljömässiga förluster. Då kan det vara bra att göra en läckagesökning för att minska risken att det blir läckage i olika former.

Energikostnader är en stor del av en kompressoranläggnings kostnader. Upp till 70 % av energin kan gå förlorad på grund av läckage.

Läckage är också en miljöbov. Tryckluft produceras ofta med fossila bränslen, vilket bidrar till klimatförändringarna.

Genom att ta de nödvändiga åtgärderna kan företag spara pengar och minska sin miljöpåverkan genom att täta tryckluftsläckage.
Här är några tips för att minska tryckluftsläckage:

Kontrollera regelbundet ditt tryckluftssystem för läckage.

Repetera läckagetätningar regelbundet.

Installera tryckreducerare och strömningsregulatorer.
läckagesökning karlskogarörmärkning

SÄKERSTÄLL ATT DITT TRYCKLUFTSSYSTEM KLARAR MÅLSÄTTNINGARNA I KYOTOAVTALET OCH ISO 14000.

Även om man inte räknar på kostnaderna är en tryckluftsbesiktning en god investering. Tryckfall och andra driftstörningar kan leda till ökat slitage på utrustningen, särskilt på kompressorn. Detta kan i sin tur leda till mer kostsamt underhåll.

Fluke ii900 Sonic Industrial Imager

Fluke ii900 Sonic Industrial Imager är ett av marknadens bästa verktyg för läckagekontroll. Den kan användas under pågående drift och är utrustad med 64 ultraljudsmikrofoner som snabbt kan hitta luftläckor i systemet. Vi markerar och dokumenterar läckagen och åtgärdar dem efter överenskommelse.

HAR DU ETT UPPDRAG TILL OSS?

Tveka inte att kontakta oss med en offertförfrågan. Inget jobb är för stort eller för litet. Hos Karlskoga Rörmärkning AB är alla kunder lika viktiga – stora som små. Klicka på knappen till höger så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.