VI UTFÖR RÖRMÄRKNING ENLIGT SS 741:2017 MED GHS/CLP

FÖRBUDS- OCH INFORMATIONSSKYLTAR

Vi erbjuder förutom ett stort urval av förproducerade förbuds- och informationsskyltar även specialanpassade skyltar. Vi bistår med hjälp under hela processen – från design till montering.

FÖRBUDSSKYLTAR

Förbudsskyltar används för att förhindra att personer utför handlingar som kan leda till olyckor eller skador. De är vanligtvis utformade i en rektangulär form med en röd ram och ett vitt kors. Förbudsskyltar kan innehålla text eller symboler som beskriver den förbjudna handlingen.

Informationsskyltar

Informationsskyltar används för att ge information om hur man använder en viss utrustning eller hur man hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. De är vanligtvis utformade i en fyrkantig eller rektangulär form med en vit ram. Informationsskyltar kan innehålla text, symboler eller bilder.
skyltar märkning tjänster

EFTERLYSANDE SKYLTAR

Vi tillhandahåller och lagerhåller ett omfattande sortiment av skyltar och efterlysande skyltar. Om skyltar som inte lagerhålls efterfrågas går det alltid att lösa via våra goda distributionsled.
Vi erbjuder även märkning av brunnslock.

Säkerhet

Förbuds- och informationsskyltar kan hjälpa till att öka säkerheten för personal genom att göra det tydligt vad som är säkert och osäkret att göra. Detta kan hjälpa till att förhindra att personal utsätts för onödiga risker.

Förbudsskyltar kan användas för att förhindra att personer utför handlingar som kan leda till olyckor eller skador. Informationsskyltar kan användas för att ge information om hur man använder en viss utrustning eller hur man hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt.

Kontakta oss idag för att få mer information om förbuds- och informationsskyltar

Vi på Karlskoga Rörmärkning AB kan hjälpa dig att välja rätt skyltar för dina behov och säkerställa att dina skyltar är tydliga, hållbara och i enlighet med gällande lagar och regler.

HAR DU ETT UPPDRAG TILL OSS?

Tveka inte att kontakta oss med en offertförfrågan. Inget jobb är för stort eller för litet. Hos Karlskoga Rörmärkning AB är alla kunder lika viktiga – stora som små. Klicka på knappen till höger så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.